ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић
Затвори
Едиција ПРИМЕНА ПРОПИСА – СУДСКА ПРАКСА

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић


Издања из ове едиције намењена су првенствено правним практичарима – адвокатима, судијама и свима онима који примењују правне прописе, али могу послужити и као грађа за правну теорију. У овој едицији се објављују текстови корисни као упутства за упознавање, истраживање и обављање одређене делатности или правне области. Писане стручно са ослањањем на доприносе савремене науке и праксе, обогаћене ауторским истраживањима, ове књиге намењене су и широј стручној јавности.


ЗБИРКА СЕНТЕНЦИ ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА И ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
ЗБИРКА СЕНТЕНЦИ ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА И ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА
књига 1
група аутора
прво издање, 2018, 14x20 цм, 684 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2225-4
1.100,00 РСД
935,00 РСД

„[...] Публикација Збирка сентенци из грађанског права и грађанског процесног права садржи сентенце које потичу из појединачних аката којима је изворно решавана једна грађанскоправна ствар и показује да су у судској пракси делатношћу судија створене норме попут норми из општих правних аката које су имале за циљ да попуне законске и правне празнине, расветле поједине аспекте друштвених потреба за детаљнијом законском регулативом и илуструју домете стваралaчке улоге суда у елаборацији правног система. Ова публикација садржи, исто тако, и сентенце које су настајале поводом појединих спорних питања која су се јавила у примени закона у домену грађанскоправне заштите које су креирали највиши судови одређене врсте и Врховни касациони суд.

Сентенце из ове збирке нису само сведочанство о постојању права и пружању правне заштите него и о квалитету правне заштите, судске праксе и владавини права. С једне стране, оне откривају нове потребе друштва за применом и тумачењем законских прописа, а с друге, омогућавају да се елиминише проблем необавештености судија и могу да послуже као путоказ и помоћ у примени и тумачењу права. Исто тако, оне могу да допринесу да се у фактичким животним односима реализује принцип правне сигурности као правни стандард сваке правне државе.

Збирка сентенци треба да омогући стручној правничкој јавности упознавање с интерпретацијом и применом појединих института у досадашњој судској пракси из публиковане судске праксе и судске праксе која још није доступна широј јавности. Сентенце из ове збирке пружају преглед проблема који су се јављали у практичној примени, показује како су поједини институти интерпретирани у пракси, у ком су степену усаглашене судске одлуке различитих врста и степена судова, како се развијала судска пракса и да ли постоји хоризонтална и вертикална усклађеност судске праксе у интересу правне сигурности, правне извесности и правне једнакости.

Аутори који су истражили, прикупили и систематизовали сентенце објављене у овој збирци пошли су од тога да њихово систематско излагање може да буде изузетно значајно за изградњу и стварање кохерентног правног система, уједначавање судске праксе у тумачењу института грађанског и грађанског процесног права и критичку процену улоге судске праксе. Осим тога, ова публикација може да допринесе развоју правне културе у којој се судским одлукама даје значај и у којој оне заиста доприносе развитку правних правила и правне мисли.

Прикупљене и изабране сентенце у овој публикацији систематизоване су тако да су груписане према институтима на које се односе. Њихов редослед прати одговарајућу законску систематику, што треба да омогући да се законска правила и њихова интерпретација у пракси релативно лако идентификују, и да постоји увид у идентичне проблеме који су се јављали у судској пракси, а све то да би се у практичној примени одређена законска решења тумачила на јединствен начин и доследно примењивала у интересу правне сигурности [...]“

Извод из предговора

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2020 — Службени гласник РС