ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Јована Ристића 1
11040 Београд
e-mail: pisarnica@slglasnik.com

Младен Шарчевић
вршилац дужности директора и
главног и одговорног уредника
„Службеног гласника Републике Србије“
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.:  +381 11 30 60 320
факс: +381 11 30 60 394


КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
СЕКТОРА СЛУЖБЕНИХ ИЗДАЊА

тел.: +381 11 30 60 300
e-mail: servis@slglasnik.com

 АДРЕСАР КЊИЖАРА 


СЛУЖБA ЗА МАРКЕТИНГ
И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋ
У 

Невена Друловић
начелник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
факс: +381 11 30 60 376
e-mail: ndrulovic@slglasnik.com
kontakt@slglasnik.com, marketing@slglasnik.com

Центар за едукацију
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 331, 30 60 373

e-mail: seminar@slglasnik.com

Уредништво веб сајта
тел.: +381 11 30 60 573
e-mail: kontakt@slglasnik.com

Клуб читалаца
тел.: +381 11 30 60 572
e-mail: klub@slglasnik.com 

СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Светлана Албијанић
начелник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 303
e-mail: salbijanic@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА ШТАМПУ

Саша Ребић
извршни директор
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 425
факс: +381 11 35 37 492
e-mail: srebic@slglasnik.com

Неда Мариновић
пословни секретар

ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 425
факс: +381 11 35 37 492
e-mail: sektorstampe@slglasnik.com 
 

СЕКТОР ЗА 
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ

Нада Павловић Смоловић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: npavlovic@slglasnik.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР СЛУЖБЕНИХ ИЗДАЊА

Борис Петровић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 324
e-mail: bpetrovic@slglasnik.com

Редакција Службеног гласника
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 336
e-mail: redakcija@slglasnik.com

Иван Максимовић, уредник
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 334
e-mail: imaksimovic@slglasnik.com

Јелена Весковић
секретар редакцијe
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 336
e-mail: jveskovic@slglasnik.com

Редакција електронских правних база

Нина Радојевић, уредник 
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11  30 60 534
e-mail: nradojevic@slglasnik.com 

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС 
тел.: +381 11 30 60 300
e-mail: servis@slglasnik.com

ОДЕЉЕЊЕ ОГЛАСА
Данијела Пунишић, шеф 
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 550
e-mail: dpunisic@slglasnik.com

текстови правних и физичких лица

тел: +381 11 30 60 538, 30 60 358, 30 60 541,
30 60 339
e-mail: tender@slglasnik.com

неважеће исправе
тел: +381 11 30 60 307, 30 60 308
e-mail: nevazece.isprave@slglasnik.com

Одељење продаје службених издања
Велибор Витаз, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 319
30 60 588, 30 60 372,
30 60 359, 30 60 371 
e-mail: vvitaz@slglasnik.com, 
pretplata@slglasnik.com
факс: +381 11 30 60 571

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА

др Душан Кићовић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд

e-mail: dkicovic@slglasnik.com

Радмила Борић
секретар редакцијe

ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 251
e-mail: rboric@slglasnik.com

Права за преводна издања
Foreign Rights
e-mail: prevodi@slglasnik.com

УРЕДНИЦИ:
(ул. Јована Ристића 1, 11040 Београд)

Татјана Чомић, e-mail: tcomic@slglasnik.com
Маја Живковић, e-mail: mzivkovic@slglasnik.com
Миодраг Радојевић, e-mail: mradojevic@slglasnik.com
Гордана Милосављевић Стојановић,
e-mail:gmilosavljevic@slglasnik.com

Борисав Челиковић, e-mail: bcelikovic@slglasnik.com
Весна Смиљанић Рангелов,
e-mail: vrangelov@slglasnik.com
Сања Недељковић, e-mail: snedeljkovic@slglasnik.com

 

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Јован Продановић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: jprodanovic@slglasnik.com

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И НАБАВКЕ

Давид Јашић
извршни директор
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 320
e-mail: djasic@slglasnik.com    

ОДЕЉЕЊЕ МАЛОПРОДАЈЕ

Јелица Милошевић, шеф
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 312

e-mail: jmilosevic@slglasnik.com

АДРЕСАР КЊИЖАРА  

Координатор за уџбенике
+381 11 30 60 327
Координатор за књиге
+381 11 30 60 577
Координатор за трговачку робу
+381 11 30 60 393

КУПОВИНА НА
ВЕБ-САЈТОВИМА

Е-КЊИЖАРА
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: + 381 11 30 60 351, 30 60 580
факс: +381 11 30 60 391
e-mail: eknjizara@slglasnik.com

ОДЕЉЕЊE ВЕЛИКОПРОДАЈЕ

Дејан Јачинац, шеф
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 424
e-mail: djacinac@slglasnik.com 

Продаја графичких услуга
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 477,
35 37 478, 35 37 409
e-mail: graficke.usluge@slglasnik.com

Продаја књига
ул. Јована Ристића 1
11040 Београд
тел.: +381 11 30 60 512,
30 60 576, 30 60 577
e-mail: prodaja@slglasnik.com,
veleprodajaknjiga@slglasnik.com

Продаја образаца
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 434,
35 37 448, 35 37 429,
35 37 437, 35 37 424
факс: +381 11 35 37 426
е-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com

 

 

 

 


 


 


 

 


 

 

 

 Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС