Штампарија

Kodak Magnus 800 Quantum

CTP (Computer to plate) машина за израду офсет плоча, на основу припреме у електронској форми. Израда плоча и монтажа на жељени формат (минимални 660 × 530 мм² а максимални 1025 × 637 мм²) обавља се са 100% истоветности у односу на припремљени материјал, брзином од 40 плоча на сат.
Пре почетка израде плоча израђује се пробни отисак на proof папиру, на Epson Stylus Pro 9880 и HP desinjet 5500 принтовима.

KOMORI SPICA 420P

Четворобојна табачна машина, за офсет/равну штампу на максималном формату Б2, на граматурама од 40-грамског до 350-грамског папира. Максимална брзина штампе износи до 13.000 отисака по часу. Обезбеђен је и додатни квалитет умрежавањем Spica-e са уређајем CTP програмом CIP 4. Уз Komori Spica 420P инсталирана је додатна опрема: денситометар Scanning PDS-lite који омогућује 100% верну штампе у односу на дизајн.

Colset novinska rotacija Solna D 300

Ротациона графичка машина која штампа квалитетно и брзо, на граматурама од 30 до 140 г/м², у разним комбинацијама и форматима. Обим цилиндра је 630 мм, максимални формат штампе 613,5 мм и максимална ширина папирне траке 990 мм. Омогућена је штампа у формату таблоида, дупли паралелни и формат А4. Из ролне могућа је штампа до 20.000 отисака по часу. Повезана је са уређајем CTP програмом CIP 4 и припада последњој генерацији управљачког система.

XEROX

Четворобојна дигитална машина, са могућношћу штампе на свим папирима.

Muller Martini

Дорадна савремена графичка машина са шест аутоматских хоризонталних улагајућих станица и једном ручном, постиже максималну брзину од 9.000 тактова на сат. Повезује жицом са обичним и омега главама производе дебљине до 9 мм и обрезује у трорезачу, максималног формата 350 × 290 мм и минималног 105 × 63 мм.

Aster 160 OS

Аутоматска машина за шивење концем која ради на минималном формату 150 × 75 мм² и максималном 420 × 320 мм², брзином од 160 тактова у минути.

Дигитална офсет машина – HP INDIGO 3550

Дигитална офсет машина – HP INDIGO 3550, серије 2, максималног формата 480 × 330 мм. Креирана као одговор на захтеве данашњег тржишта и потреба мањих стартних трошкова, инвестиција у опрему, али и очувања врхунског квалитета штампе.

Идеална је за штампање малих и средњих тиража – каталога, билтена, плаката, летака, промо материја, књига у брошираном повезу, фото-букова...

Једна од великих предности ове машине јесте и могућност варијабилне штампе (нумерације табака, мутације табака и сл.), штампање на граматурама папира у опсегу од 60 до 300 гр/м² и штампање на различитим врстама хартије – од специјалних папира, преко кунстдрука до НЦР-а.

ДИГИТАЛНА МАШИНА – HP INDIGO 7r,
серије 3, максималног формата
483 × 330 мм

Креирана као одговор на захтеве данашњег тржишта и потреба мањих стартних трошкова, инвестиција у опрему, али и очувања врхунског квалитета штампе. Једна од великих предности ове машине јесте и могућност варијабилне штампе (нумерација табака, мутација табака и сл.), штампање на граматурама папира у опсегу од 60 до 350 гр/м² и штампање на различитим врстама хартије – од специјалних папира, преко кунстдрука до НЦР-а.

Затвори

О штампарији

ЈП Службени гласник потенцијалним и сталним купцима пружа комплетну услугу од обраде текста, преко дизајна и припреме за штампу, до штампе и доставе. Савремена штампарија великих капацитета пружа услуге израде плоча на ЦТП уређају, табачне, рото и дигиталне штампе.

Висок квалитет, ефикасност, тржишне цене и поштовање договорених рокова, уз континуирано померање граница у области пружања штампарских услуга обезбеђено је праћењем развоја и улагањем у нове технологије. По највишим стандардима квалитета, штампа и опрема књиге (тврд/брош повез), часописе, уџбенике, свеске, брошуре, новине, службена гласила, каталоге, монографије, календаре, роковнике, проспекте, обрасце, позивнице, визиткарте, рекламне летке и др.

Штампарија je сертификована по стандарду ISO РSО 12647-2, чиме је ЈП Службени гласник постао члан удружења за технолошка истраживања у графичкој индустрији FOGRA (Fogra Graphic Technology Research Association). Сертификат омогућава корисницима наших услуга висок квалитет отиска у процесу штампе. Награђена је и бројним признањима, попут награде „БИЗНИС ПАРТНЕР“ у области графичких услуга и дорада, која нам је додељена 2010.

                                            →  Гласникова штампарија  

Награде

    

Припрема за штампу

ЈП Службени гласник пружа услуге дизајна, језичке, графичке и техничке припреме материјала за штампу. О високим стандардима, професионалности и креативности Гласниковог тима сведоче Гласникова издања, задовољство клијената, као и многобројне награде.

Услуга припреме за штампу може да се користи и као услуга без даљих фаза рада.

priprema

Израда плоча

Захваљујући аутоматској CTP (Computer to plate) машини за израду офсет плоча, припрема се доставља у електронској форми.

Израда плоча и монтажа на жељени формат обавља се са 100% идентичношћу са припремљеним материјалом, брзином од 40 плоча на сат.


Izrada ploca

Штампа

Гласникова штампарија пружа услугу висококвалитетне рото, равне и дигиталне штампе, од једнобојне до четворобојне, на савременим машинама, у процесу који је највећим делом аутоматизован.

Брзина и квалитет штампе загарантоване су системом квалитета ISO 9001 : 2008 и стандардом ISO РSО 12647-2.

Stampa

Графичка дорада

Израда тврдог, брошираног и француског повеза. Велики број дорадних аутоматских и полуатоматских машина, као и ручна дорада омогућавају Гласниковој штампарији да одговори на све захтеве тржишта, као и да прати развојне трендове у изради књига и др. производа.

Dorada 2
Штампарија
Саша Ребић
извршни директор
ул. Лазаревачки друм 13–15
11030 Београд
тел.: +381 11 35 37 425
факс: +381 11 35 37 492
e-mail: srebic@slglasnik.com

Неда Мариновић, пословни секретар
тел.: +381 11 35 37 425
факс: +381 11 30 45 871
e-mail: stamparija@slglasnik.com
Одсек продаје графичких услуга
ул. Лазаревачки друм 13–15
тел.: 35 37 477, 35 37 478, 35 37 409
e-mail: graficke.usluge@slglasnik.com
Служба за маркетинг и
односе са јавношћу

Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 326,
30 60 331, 30 60 585
факс: +381 11 30 60 376
e-mail: kontakt@slglasnik.com,
marketing@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС