Оглашавање на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

Огласи у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5.000.000 динара, из члана 105. став 1. тач. 1) – 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 91/19), објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у форми за објављивање којa ће бити доступна на Порталу јавних набавки.

Врсте огласа о јавној набавци које се објављују на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа су: 1) јавни позив; 2) претходно информативно обавештење; 3) периодично индикативно обавештење; 4) обавештење о успостављању система квалификациje. На висину накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа сагласност даје Влада.

КОНТАКТ | тел. +381 11 30 60 339; +381 11 30 60 358
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС