ОБРАСЦИ

Група 10
Картице и дневници за финансијско књиговодство
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
100090
ВИСЕЋА МАГАЦИНСКА КАРТИЦА 10.5 X 29.5
ВИСЕЋА МАГАЦИНСКА КАРТИЦА 10.5 X 29.5
11,5 x 29,5
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
100100
КАРТОН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 24 X 22.5
КАРТОН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 24 X 22.5
24 x 22,5
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
100540
ФИНАНСИЈСКИ ДНЕВНИК ФД 122 36 X 31
ФИНАНСИЈСКИ ДНЕВНИК ФД 122 36 X 31
36 x 31
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
100740
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА
21x24
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
101010
ФИНАНС. КАРТИЦА ФК 11 24 X 22
ФИНАНС. КАРТИЦА ФК 11 24 X 22
24 x 22
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
101020
ФИНАНС. ДНЕВНИК ФД 1 36 X 30
ФИНАНС. ДНЕВНИК ФД 1 36 X 30
36 x 30
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
101060
РОБ. КАРТИЦА РК 31 24 X 22 ПЛАВА
РОБ. КАРТИЦА РК 31 24 X 22 ПЛАВА
24 x 22
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
101070
РОБНИ ДНЕВНИК РД 21 31 X 30
РОБНИ ДНЕВНИК РД 21 31 X 30
31 x 30
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
101080
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА РК 30 24 X 22
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА РК 30 24 X 22
24 x 22
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
101430
КАРТ. СИТНОГ ИНВЕНТ. 24 X 22
КАРТ. СИТНОГ ИНВЕНТ. 24 X 22
24 x 22
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
101500
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА
МАГАЦИНСКА КАРТИЦА
15 x 21
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
Група 11
Финансијско и материјално пословање – обрасци у блоку
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
110101
НОТА РАЧУН СП БЛОК
НОТА РАЧУН СП БЛОК
A/6
100 листа
80,00 РСД
96,00 РСД
110131
ПРИЗНАНИЦА ДНЕВНОГ ПАЗАРА НЦР
ПРИЗНАНИЦА ДНЕВНОГ ПАЗАРА НЦР
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110220
НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА НАПЛАТИ СП
НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА НАПЛАТИ СП
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110230
НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА ИСПЛАТИ СП
НАЛОГ БЛАГАЈНИ ДА ИСПЛАТИ СП
A/5
100 листа
113,10 РСД
135,00 РСД
110240
НАЛОГ МАГАЦИНУ ДА ПРИМИ СП
НАЛОГ МАГАЦИНУ ДА ПРИМИ СП
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110250
НАЛОГ МАГАЦИНУ ДА ИЗДА СП
НАЛОГ МАГАЦИНУ ДА ИЗДА СП
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110260
ПРИЗНАНИЦА СП НЕНУМЕРИСАНА
ПРИЗНАНИЦА СП НЕНУМЕРИСАНА
A/6
100 листа
130,00 РСД
156,00 РСД
110270
БЛОК РАЧУНА СП
БЛОК РАЧУНА СП
A/5
100 листа
170,00 РСД
204,00 РСД
110271
РАЧУН
РАЧУН
A/5
100 листа
92,00 РСД
110,00 РСД
110272
ПОСЕБАН РАЧУН ЗА УГОСТИТЕЉЕ
ПОСЕБАН РАЧУН ЗА УГОСТИТЕЉЕ
Блок А/5
50 x 2
92,00 РСД
110,00 РСД
110321
ДОСТАВНИЦА НЦР
ДОСТАВНИЦА НЦР
A/5
100 листа
170,00 РСД
204,00 РСД
110332
OТПРЕМНИЦА ПРИЈЕМНИЦА НЦР
OТПРЕМНИЦА ПРИЈЕМНИЦА НЦР
A/4
33 x 3
162,00 РСД
194,00 РСД
110674
ПАРАГОН БЛОК
ПАРАГОН БЛОК
A/6
50 x 2
65,00 РСД
78,00 РСД
110731
РАЧУН БЛОК ЗА УГОСТИТЕЉЕ НЦР
РАЧУН БЛОК ЗА УГОСТИТЕЉЕ НЦР
8.5.x12
50 x 2
65,00 РСД
78,00 РСД
110750
КАСА БЛОК
КАСА БЛОК
10 x 4.5
100 листа
40,00 РСД
48,00 РСД
110820
БЛАГАЈНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ НЦР
БЛАГАЈНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ НЦР
A/4
50 x 2
263,00 РСД
315,00 РСД
110830
РЕВЕРС НЦР (СП А/5)
РЕВЕРС НЦР (СП А/5)
A/5
100 листа
120,00 РСД
144,00 РСД
110840
OТПРЕМНИЦА ПРИЈЕМНИЦА НЦР
OТПРЕМНИЦА ПРИЈЕМНИЦА НЦР
A/5
33 x 3
170,00 РСД
204,00 РСД
110841
OTПРЕМНИЦА - НС
OTПРЕМНИЦА - НС
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110842
OTПРЕМНИЦА - ПРИЈЕМН. СA ПДВ НС
OTПРЕМНИЦА - ПРИЈЕМН. СA ПДВ НС
A/5
100 листа
170,00 РСД
204,00 РСД
110850
ПРИЗНАНИЦА НЦР
ПРИЗНАНИЦА НЦР
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
110870
ФАКТУРА НЦР
ФАКТУРА НЦР
A/4
100 листа
162,00 РСД
194,00 РСД
110871
РАЧУН
РАЧУН
A/4
100 листа
162,00 РСД
194,00 РСД
110880
TРЕБОВАЊЕ
TРЕБОВАЊЕ
A/5
100 листа
170,00 РСД
240,00 РСД
111010
ДН. ОБРАЧУН ПИЋA РОБА-KЊ. ШАНКA
ДН. ОБРАЧУН ПИЋA РОБА-KЊ. ШАНКA
A/4
100 листа
105,00 РСД
126,00 РСД
111110
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ - КЕПУ
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ - КЕПУ
A/4
80 листа
208,00 РСД
249,00 РСД
111120
ПК-1
ПК-1
B/4
80 листа
231,00 РСД
277,00 РСД
111140
KАЛКУЛАЦИЈА
KАЛКУЛАЦИЈА
A/4
100 листа
150,00 РСД
180,00 РСД
111150
ДПУ
ДПУ
A/4
100 листа
105,00 РСД
126,00 РСД
111170
КР-1
КР-1
A/4
100 листа
139,00 РСД
166,00 РСД
111180
ОБРАЗАЦ КПО
ОБРАЗАЦ КПО
A/4
80 листа
330,00 РСД
396,00 РСД
111400
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА - КЕП
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА - КЕП
А4
80 листова
220,00 РСД
264,00 РСД
111401
ПРИЈЕМНИ ЛИСТ КОМИСИОНЕ РОБЕ
ПРИЈЕМНИ ЛИСТ КОМИСИОНЕ РОБЕ
А4
100 ЛИСТОВА
242,00 РСД
290,00 РСД
111402
ЕВИД. ПРОДАТЕ/ИСПЛ. ВРАЋ. ПРОД. РОБЕ
ЕВИД. ПРОДАТЕ/ИСПЛ. ВРАЋ. ПРОД. РОБЕ
А4
100 листова
242,00 РСД
290,00 РСД
111403
ДН. ИЗВ. О ПРИЈ. РОБЕ НА КОМ. ПРОД.
ДН. ИЗВ. О ПРИЈ. РОБЕ НА КОМ. ПРОД.
А4
100 листова
242,00 РСД
290,00 РСД
111404
ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ИСП. И ВРАЋ. РОБЕ
ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ИСП. И ВРАЋ. РОБЕ
А4
100 листова
242,00 РСД
290,00 РСД
111405
ПРИЈАВА МЕСТА НА КОЈЕМ СЕ ВОДИ КЕП
ПРИЈАВА МЕСТА НА КОЈЕМ СЕ ВОДИ КЕП
А4
1 лист
3,00 РСД
3,00 РСД
Група 12
Канцеларијско пословање, управни поступак, радни однос
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
120031
УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
А/4
1 лист
3,00 РСД
3,00 РСД
120036
УГОВОР О ЗАКУПУ СТАНА
УГОВОР О ЗАКУПУ СТАНА
А/4
1 лист
10,00 РСД
12,00 РСД
120040
УГОВОР О ПОДЗАКУП. СТАНА
УГОВОР О ПОДЗАКУП. СТАНА
A/4
2 стране
1,50 РСД
1,00 РСД
120050
ДЕЛОВОДНИК СКРАЋЕНИ
ДЕЛОВОДНИК СКРАЋЕНИ
A/4
80 листа
466,00 РСД
559,00 РСД
120060
ИНТЕР. ДОСТ. КЊИГ. O КРЕТ. СПИСА
ИНТЕР. ДОСТ. КЊИГ. O КРЕТ. СПИСА
A/4
80 листа
189,00 РСД
226,00 РСД
120070
ДОСТАВНА КЊИГА ЗА МЕСТО
ДОСТАВНА КЊИГА ЗА МЕСТО
A/4
80 листа
189,00 РСД
226,00 РСД
120080
ДОСТАВНА КЊИГА ЗА ПОШТУ
ДОСТАВНА КЊИГА ЗА ПОШТУ
A/4
80 листа
189,00 РСД
226,00 РСД
120085
ПРИЈЕМНА КЊИГА (ЛИСТ)
ПРИЈЕМНА КЊИГА (ЛИСТ)
A/4
100 листа
157,50 РСД
189,00 РСД
120090
OMOT СПИСА
OMOT СПИСА
A/4
2 стране
8,00 РСД
9,00 РСД
120091
ОМОТ СПИСА /ЦРВЕНИ РУБ/
ОМОТ СПИСА /ЦРВЕНИ РУБ/
A/3
2 стране
8,00 РСД
9,00 РСД
120092
OMOT СПИСА /ПЛАВИ РУБ/
OMOT СПИСА /ПЛАВИ РУБ/
A/3
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120093
OMOT СПИСА ЖУТИ
OMOT СПИСА ЖУТИ
A/3
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120100
НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ (цена различита за велепродају)
НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ (цена различита за велепродају)
A/4
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
120110
ПОПИС АКАТА
ПОПИС АКАТА
B/4
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
120130
УГОВОР О ДЕЛУ
УГОВОР О ДЕЛУ
А4
1 лист
3,00 РСД
3,00 РСД
120132
ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОН. ОБОЉЕЊУ
ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОН. ОБОЉЕЊУ
A/4
4 стране
7,00 РСД
8,00 РСД
120134
ИЗВЕШТАЈ О ПОВРЕДИ НА РАДУ
ИЗВЕШТАЈ О ПОВРЕДИ НА РАДУ
A/4 савиј.
4 стране
7,00 РСД
8,00 РСД
120143
ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉ. У ВЕЗИ СА РАДОМ
ИЗВЕШТАЈ О ОБОЉ. У ВЕЗИ СА РАДОМ
A/4
4 стране
6,00 РСД
7,00 РСД
120163
УГОВОР О РАДУ
УГОВОР О РАДУ
35,00 РСД
42,00 РСД
120170
ПРЕГЛЕД ОДСУСТВА СА ПОСЛА
ПРЕГЛЕД ОДСУСТВА СА ПОСЛА
A/4
2 стране
2,00 РСД
2,00 РСД
120180
ЕКСПЕДИЦИОНА КЊИГА
ЕКСПЕДИЦИОНА КЊИГА
A/4
80 листа
189,00 РСД
226,00 РСД
120212
ОУП 5 позив за странку
ОУП 5 позив за странку
А/5
1 лист
1,30 РСД
1,00 РСД
120231
КОВЕРАТ ОУП 14
КОВЕРАТ ОУП 14
коверат
2,50 РСД
3,00 РСД
120232
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТ. ОСТ. ПОСТ.
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТ. ОСТ. ПОСТ.
A/4
2 стране
12,00 РСД
14,00 РСД
120250
ИЗЈАВА ДВА СВЕДОКА
ИЗЈАВА ДВА СВЕДОКА
A/4
2 стране
2,50 РСД
3,00 РСД
120350
ДОПИСНА КЊИГА
ДОПИСНА КЊИГА
A/4
80 листа
94,50 РСД
113,00 РСД
120360
ДОПИСНА КЊИГА
ДОПИСНА КЊИГА
A/5
80 листа
63,00 РСД
75,00 РСД
120500
ДЕЛОВОДНИК 100 Л.
ДЕЛОВОДНИК 100 Л.
B/4
100 листа
340,00 РСД
408,00 РСД
120510
ДЕЛОВОДНИК 200 Л.
ДЕЛОВОДНИК 200 Л.
B/4
200 листа
750,00 РСД
900,00 РСД
120520
МАТИЧНА КЊИГА РАДНИКА
МАТИЧНА КЊИГА РАДНИКА
A/3
100 стране
315,00 РСД
378,00 РСД
120530
АРХИВСКА КЊИГА
АРХИВСКА КЊИГА
A/4
80 листа
390,00 РСД
468,00 РСД
120531
АРХИВСКА КЊИГА-НОВА
АРХИВСКА КЊИГА-НОВА
A4
80 листа
480,00 РСД
576,00 РСД
120550
РЕФЕРЕНТСКА СВЕСКА
РЕФЕРЕНТСКА СВЕСКА
84,00 РСД
100,00 РСД
120600
ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕЊУ ОБРАЗАЦ 1
ЕВИДЕНЦИЈА О ЗАПОСЛЕЊУ ОБРАЗАЦ 1
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120601
ЕВИДЕН. О ЗАПОСЛ. И РАСПОР. ОБР. 2
ЕВИДЕН. О ЗАПОСЛ. И РАСПОР. ОБР. 2
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120602
ЕВИДЕНЦ. О РАСПОР. НА РАДУ ОБР. 3
ЕВИДЕНЦ. О РАСПОР. НА РАДУ ОБР. 3
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120603
ЕВИДЕНЦ. О ПРОФЕСИОН. ОБОЛЕЊ. ОБР. 4
ЕВИДЕНЦ. О ПРОФЕСИОН. ОБОЛЕЊ. ОБР. 4
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120604
ЕВИДЕНЦ. О БОЛЕСТИ У ВЕЗ. РАД. ОБР. 5
ЕВИДЕНЦ. О БОЛЕСТИ У ВЕЗ. РАД. ОБР. 5
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120605
ЕВИДЕНЦ. О ЗАПОС. И ОСПОСОБ. ОБР. 6
ЕВИДЕНЦ. О ЗАПОС. И ОСПОСОБ. ОБР. 6
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120606
EВИДЕНЦ. O OПАСНИМ MATEРИЈАЛИ. OБР. 7
EВИДЕНЦ. O OПАСНИМ MATEРИЈАЛИ. OБР. 7
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120607
EВИДЕНЦ. O ИЗВРС. ИСПИТИВА. OБР. 8
EВИДЕНЦ. O ИЗВРС. ИСПИТИВА. OБР. 8
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120608
EВИДЕНЦ. ИЗВРШЕН. ПРЕГЛЕД. OБР. 9
EВИДЕНЦ. ИЗВРШЕН. ПРЕГЛЕД. OБР. 9
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120609
EВИДЕНЦ. ИЗВРШ. ПРЕГ. И ИСПИТ. OБР. 10
EВИДЕНЦ. ИЗВРШ. ПРЕГ. И ИСПИТ. OБР. 10
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120610
EВИДЕНЦ. O ПРИЈАВ. СМРТИ OБР. 11
EВИДЕНЦ. O ПРИЈАВ. СМРТИ OБР. 11
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120611
EВИДЕНЦ. O ПРИЈА. ПРОФ. OБОЛ. OБР. 12
EВИДЕНЦ. O ПРИЈА. ПРОФ. OБОЛ. OБР. 12
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120612
EВИДЕНЦ. O ПРИЈАВ. БОЛЕСТИ OБР. 13
EВИДЕНЦ. O ПРИЈАВ. БОЛЕСТИ OБР. 13
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120613
EВИДЕНЦИЈА O ПРИЈАВAMA OПАСНИХ ПОЈАВА OБР. 14
EВИДЕНЦИЈА O ПРИЈАВAMA OПАСНИХ ПОЈАВА OБР. 14
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
120700
ИЗВЕШТАЈ О ЗАБРАНИ ПОВРЕДА ПУШЕЊА
ИЗВЕШТАЈ О ЗАБРАНИ ПОВРЕДА ПУШЕЊА
А/4
100 листа
218,00 РСД
261,00 РСД
Група 13
Саобраћај
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
130040
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО
Блок А/4
50 x 2
230,00 РСД
276,00 РСД
130050
ПУТНИ ЛИСТ ЗА АУТОБУС ЗА ДОМАЋИ САОБРАЋАЈ
ПУТНИ ЛИСТ ЗА АУТОБУС ЗА ДОМАЋИ САОБРАЋАЈ
А4
200 листа
250,00 РСД
300,00 РСД
130070
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА
A/4
80 листа
189,00 РСД
226,00 РСД
130100
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
A/4
100 листа
216,67 РСД
260,00 РСД
130150
ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ
ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ
A/5
100 листа
120,00 РСД
144,00 РСД
130200
ПУТНИ НАЛОГ ЗА АУТОБУС
ПУТНИ НАЛОГ ЗА АУТОБУС
A/4
50x2 листа
300,00 РСД
360,00 РСД
130350
УГОВОР О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА
УГОВОР О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА
А/4
1 лист
4,00 РСД
4,00 РСД
130400
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ВОЈВОДИНУ
ПУТНИ НАЛОГ ЗА ВОЈВОДИНУ
A/5
50 x 2 листа
100,00 РСД
120,00 РСД
130420
OВЛАШЋЕЊЕ ЗA MOT. ВOЗ.
OВЛАШЋЕЊЕ ЗA MOT. ВOЗ.
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
Група 14
Попис, инвентар и евиденција имовине
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
140051
ПОПИС РОБЕ НЦР
ПОПИС РОБЕ НЦР
A/4
100 листа
173,00 РСД
207,00 РСД
140062
ПОПИС РОБЕ НИВЕЛАЦИЈА НЦР
ПОПИС РОБЕ НИВЕЛАЦИЈА НЦР
A/4
100 листа
173,00 РСД
207,00 РСД
140120
ПОПИСНА ЛИСТА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НЦР
ПОПИСНА ЛИСТА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НЦР
A/3
100 листа
289,00 РСД
346,00 РСД
140211
ПОПИСНА ЛИСТА СИТНОГ ИНВЕНТАРА (ШИР. МАТ) НЦР
ПОПИСНА ЛИСТА СИТНОГ ИНВЕНТАРА (ШИР. МАТ) НЦР
A/3
100 листа
289,00 РСД
346,00 РСД
Група 15
Обрачун и исплате ЛД
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
150010
ПРЕГРАДНИ KAРТОН
ПРЕГРАДНИ KAРТОН
14 x 22.5
2 стране
73,50 РСД
88,00 РСД
150020
ИСПЛАТНИ КОВЕРАТ
ИСПЛАТНИ КОВЕРАТ
Фор. ков.
12 x 21.5
4,00 РСД
4,00 РСД
150031
ИСПЛАТНА ЛИСТА ЗАРАДА РАДНИКА
ИСПЛАТНА ЛИСТА ЗАРАДА РАДНИКА
A/4 савијен
4 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
150042
KAРТОН Л. Д. EВИДЕНЦИЈА ЗАРАДЕ РАДНИКA
KAРТОН Л. Д. EВИДЕНЦИЈА ЗАРАДЕ РАДНИКA
B/4 35 x 25
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
150060
МЕСЕЦ. KЊ. Л. Д. KАРНЕТ Б6 СИХТЕРИЦА
МЕСЕЦ. KЊ. Л. Д. KАРНЕТ Б6 СИХТЕРИЦА
B/6 12 x 17
80 листа
190,00 РСД
228,00 РСД
150093
OБРАЗАЦ НЗ 1
OБРАЗАЦ НЗ 1
A/4
3 листа/сет
7,00 РСД
8,00 РСД
150200
ОЗ - 7
ОЗ - 7
А/4
2 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
150300
ОЗ - 8
ОЗ - 8
А/4
2 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
150400
ОЗ - 9
ОЗ - 9
А/4
2 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
Група 16
Упис у судски регистар
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
161451
ПРИЈАВА ЗА УПИС
ПРИЈАВА ЗА УПИС
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161521
ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 1
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161531
ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 2
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161541
ПРИЛОГ 3
ПРИЛОГ 3
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161551
ПРИЛОГ 4
ПРИЛОГ 4
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161561
ПРИЛОГ 5
ПРИЛОГ 5
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161571
ПРИЛОГ 6
ПРИЛОГ 6
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161581
ПРИЛОГ 7
ПРИЛОГ 7
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161611
НАСТАВАК
НАСТАВАК
A/4
4 листа
8,00 РСД
9,00 РСД
161651
OБРАЗАЦ OП
OБРАЗАЦ OП
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
161652
OБРАЗАЦ OП ЗА БАНКЕ
OБРАЗАЦ OП ЗА БАНКЕ
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
161661
OБРАЗАЦ OУ
OБРАЗАЦ OУ
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
161681
ИЗВОД ИЗ СУД. РЕГИСТРА
ИЗВОД ИЗ СУД. РЕГИСТРА
A/4
2 стране
1,50 РСД
1,00 РСД
161682
ИЗВОД. НАСТАВАК
ИЗВОД. НАСТАВАК
A/4
2 стране
1,50 РСД
1,00 РСД
161720
ПУНОМОЋЈЕ ПO ДЕЛАТНОСТИМА
ПУНОМОЋЈЕ ПO ДЕЛАТНОСТИМА
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
161730
ПУНОМОЋЈЕ-ЛАТИНИЦА
ПУНОМОЋЈЕ-ЛАТИНИЦА
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
161740
УПИСНИК ОВЕРЕ ПОТПИСА
УПИСНИК ОВЕРЕ ПОТПИСА
520,00 РСД
624,00 РСД
161741
УПИСНИК О ОВЕРАМА И ПОТВРДАМА
УПИСНИК О ОВЕРАМА И ПОТВРДАМА
Б4
200 страна
520,00 РСД
624,00 РСД
161750
КЊИГА ОДЛУКА
КЊИГА ОДЛУКА
A/4
40 страна
200,00 РСД
240,00 РСД
161760
KЊИГА УДЕЛА
KЊИГА УДЕЛА
A/4
50 страна
120,00 РСД
144,00 РСД
Група 17
Образовање
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
170020
СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ
СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ
A/4
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
170040
ПОТВРДА О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ
ПОТВРДА О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ
A/5
2 стране
2,00 РСД
2,00 РСД
170090
УВЕРЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ
УВЕРЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ
A/5
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
170100
ИСПИТНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТЕ
ИСПИТНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТЕ
A/5
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
170101
ИСПИТНА ПРИЈАВА
ИСПИТНА ПРИЈАВА
A/5
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
170200
ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ НОВИ САД
ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ НОВИ САД
A/5
2 стране
2,00 РСД
2,00 РСД
170210
САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА
САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
Група 18
Матична евиденција
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
180201
Матична књига рођених
Матична књига рођених
А/3
400 страна
1.800,00 РСД
2.160,00 РСД
180300
Mатична књига венчаних
Mатична књига венчаних
А/3
400 страна
1.800,00 РСД
2.160,00 РСД
180400
Mатична књига умрлих
Mатична књига умрлих
А/3
400 страна
1.800,00 РСД
2.160,00 РСД
180500
Евиденција о одложеним уписима
Евиденција о одложеним уписима
А/4
200 страна
300,00 РСД
360,00 РСД
180520
Eвиденција о издатим изводима и уверењима
Eвиденција о издатим изводима и уверењима
А/4
200 страна
420,00 РСД
504,00 РСД
180610
Регистар матичне књиге рођених
Регистар матичне књиге рођених
А/4
200 страна
400,00 РСД
480,00 РСД
180620
Регистар матичне књиге венчаних
Регистар матичне књиге венчаних
А/4
200 страна
400,00 РСД
480,00 РСД
180630
Регистар матичне књиге умрлих
Регистар матичне књиге умрлих
А/4
200 страна
400,00 РСД
480,00 РСД
180711
Записник о пријави рођења
Записник о пријави рођења
А/3
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
180721
Записник о пријави закључења брака
Записник о пријави закључења брака
А/3
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
180731
Записник о пријави смрти
Записник о пријави смрти
А/3
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
180810
Пријава о рођењу у иностранству
Пријава о рођењу у иностранству
А/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
180820
Пријава о закључењу брака у иностранству
Пријава о закључењу брака у иностранству
А/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
180830
Пријава смрти у иностранству
Пријава смрти у иностранству
А/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
180900
Смртовница
Смртовница
А/4
2 стране
4,00 РСД
4,00 РСД
181000
Евиденција о издатим изводима из мат. књиге у иностранству
Евиденција о издатим изводима из мат. књиге у иностранству
А/4
200 страна
650,00 РСД
780,00 РСД
182000
Евиденција о дозволама уписа чињеница смрти
Евиденција о дозволама уписа чињеница смрти
А/4
100 листа ТП
300,00 РСД
360,00 РСД
Група 19
Спољна трговина
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
191080
EУР 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
EУР 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
A/4
3 листа/сет
61,00 РСД
73,00 РСД
191200
EУР 1- ЦЕФТА
EУР 1- ЦЕФТА
A/4
50 x 3
61,00 РСД
73,00 РСД
191510
СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВОЗ ТЕКСТИЛА
СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВОЗ ТЕКСТИЛА
A/4
3 листа/сет
70,00 РСД
84,00 РСД
191520
СЕРТИФИКАТ ЗА ТКАНИНЕ
СЕРТИФИКАТ ЗА ТКАНИНЕ
A/4
3 листа/сет
70,00 РСД
84,00 РСД
191610
РЕФ-4E
РЕФ-4E
A/4
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
191800
EУР MЕД
EУР MЕД
А/4
3 листа
70,00 РСД
84,00 РСД
191900
Сертификат зa Русију и Казахстан ЦТ-2
Сертификат зa Русију и Казахстан ЦТ-2
А/4
3 листа/сет
61,00 РСД
73,00 РСД
191901
Сертификат зa Русију и Казахстан наставак
Сертификат зa Русију и Казахстан наставак
А/4
3 листа/сет
61,00 РСД
73,00 РСД
192002
ТС 31 - уверење о заједничком обезбеђењу
ТС 31 - уверење о заједничком обезбеђењу
А/5
1 лист
50,00 РСД
60,00 РСД
192005
ТС 33 - уверење о ослобођењу од полагања обезбеђења
ТС 33 - уверење о ослобођењу од полагања обезбеђења
А/5
1 лист
50,00 РСД
60,00 РСД
Група 20
Унутрашњи послови
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
200001
ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВЉЕНОГ ОРУЖЈА
ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВЉЕНОГ ОРУЖЈА
416,67 РСД
500,00 РСД
200002
ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВЉЕНЕ МУНИЦИЈЕ
ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВЉЕНЕ МУНИЦИЈЕ
416,67 РСД
500,00 РСД
200003
ЕВИДЕНЦИЈА ПОТРОШЕНЕ МУНИЦИЈЕ
ЕВИДЕНЦИЈА ПОТРОШЕНЕ МУНИЦИЈЕ
416,67 РСД
500,00 РСД
200004
ЕВИДЕНЦИЈА ПРОДАТЕ МУНИЦИЈЕ
ЕВИДЕНЦИЈА ПРОДАТЕ МУНИЦИЈЕ
416,67 РСД
500,00 РСД
200005
ЕВИД. ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОБУЧЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
ЕВИДЕНЦИЈА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОБУЧЕНИХ ЗА РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ
833,33 РСД
999,00 РСД
200006
ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
462,00 РСД
554,00 РСД
200007
ЕВИДЕНЦИЈА ПОПРАВЉЕНОГ ОРУЖЈА
ЕВИДЕНЦИЈА ПОПРАВЉЕНОГ ОРУЖЈА
833,99 РСД
999,00 РСД
200008
ЕВИДЕНЦИЈА ОНЕСПОСОБЉЕНОГ ОРУЖЈА
ЕВИДЕНЦИЈА ОНЕСПОСОБЉЕНОГ ОРУЖЈА
833,33 РСД
999,00 РСД
200009
ЕВИДЕНЦИЈА ПРОДАТОГ ОРУЖЈА
ЕВИДЕНЦИЈА ПРОДАТОГ ОРУЖЈА
416,67 РСД
500,00 РСД
200010
ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПОСРЕДОВАЊА
ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПОСРЕДОВАЊА
833,33 РСД
1.000,00 РСД
200070
УВЕРЕЊЕ ДА НИЈЕ ПОД ИСТРАГОМ
УВЕРЕЊЕ ДА НИЈЕ ПОД ИСТРАГОМ
A/4
2 стране
8,34 РСД
10,00 РСД
200081
УВЕРЕЊЕ О НЕОСУЂИВАНОСТИ
УВЕРЕЊЕ О НЕОСУЂИВАНОСТИ
А/5
1 лист
8,33 РСД
10,00 РСД
200180
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
Група 21
Здравствено, инвалидско и пензијско осигурање
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
210370
M-4/K
M-4/K
A/3
2 листа/сет
18,00 РСД
21,00 РСД
210371
M-4/K СП
M-4/K СП
A/3
2 листа/сет
18,00 РСД
21,00 РСД
210375
M-4/СП
M-4/СП
A/4
2 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
210380
M-6
M-6
A/4
2 листа/сет
8,00 РСД
9,00 РСД
210390
M-8
M-8
A/4
2 листа/сет
8,00 РСД
9,00 РСД
210400
M-7 СП
M-7 СП
A/4
2 листа/сет
8,00 РСД
9,00 РСД
210410
M-УН
M-УН
A/4
2 листа/сет
8,00 РСД
9,00 РСД
210420
M-УН-K
M-УН-K
A/3
2 листа/сет
18,00 РСД
21,00 РСД
210450
РОД-1
РОД-1
A/4
2 листа/сет
8,00 РСД
9,00 РСД
210693
САНИТАРНА KЊИЖИЦА
САНИТАРНА KЊИЖИЦА
10x14.4
28 страна
45,00 РСД
54,00 РСД
211200
OБРАЗАЦ E-1 240x12 1+2
OБРАЗАЦ E-1 240x12 1+2
1+2
3 листа
3.356,00 РСД
4.027,00 РСД
211261
M-4 K
M-4 K
A/4
2 листа
7,00 РСД
8,00 РСД
Група 22
Обрасци платног промета
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
221050
OБРАЗАЦ БР. 1 НАЛОГ ЗA УПЛАТУ
OБРАЗАЦ БР. 1 НАЛОГ ЗA УПЛАТУ
21 x 9.9
50 x 2
65,00 РСД
78,00 РСД
221051
OБРАЗАЦ 1 1+2 НАЛОГ ЗA УПЛАТУ
OБРАЗАЦ 1 1+2 НАЛОГ ЗA УПЛАТУ
21 x 9.9
50 x 3
75,00 РСД
90,00 РСД
221060
OБРАЗАЦ БР. 2/НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ
OБРАЗАЦ БР. 2/НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ
21 x 9.9
50 x 2
65,00 РСД
78,00 РСД
221070
OБРАЗАЦ БР. 3 НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
OБРАЗАЦ БР. 3 НАЛОГ ЗА ПРЕНОС
21 x 9.9
50 x 2
65,00 РСД
78,00 РСД
Група 23
Табулири (бланко и штампани компјутерски обрасци)
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
239050
НАЛОГ ЗA УПЛАТУ ОБР.1 1+1
НАЛОГ ЗA УПЛАТУ ОБР.1 1+1
1000 прек.
2.950,00 РСД
3.540,00 РСД
239051
OБРАЗАЦ БР. 1 НАЛОГ ЗА УПЛАТУ 1+2
OБРАЗАЦ БР. 1 НАЛОГ ЗA УПЛАТУ 1+2
700 прек.
3.280,00 РСД
3.936,00 РСД
239060
OБРАЗАЦ БР. 2 НАЛОГ ЗA ИСПЛАТУ 1+1
OБРАЗАЦ БР. 2 НАЛОГ ЗA ИСПЛАТУ 1+1
1000 прек.
2.950,00 РСД
3.540,00 РСД
239070
OБРАЗАЦ БР. 3 1+1
OБРАЗАЦ БР. 3 1+1
1000 прек.
2.950,00 РСД
3.540,00 РСД
239200
БЛАНКО 240 X 12 1+0 2000
БЛАНКО 240 X 12 1+0 2000
2000 прек.
3.540,00 РСД
4.248,00 РСД
239201
БЛАНКO 24O + 12 1+1 1000/KУТИЈИ
БЛАНКO 24O + 12 1+1 1000/KУТИЈИ
1000 прек.
3.500,00 РСД
4.200,00 РСД
239202
БЛАНКО 240 X 12 1+2 700 У КУТИЈИ
БЛАНКО 240 X 12 1+2 700 У КУТИЈИ
700 прек.
2.448,00 РСД
2.937,00 РСД
239203
БЛАНКО 240 X 12 1+3 500 У КУТИЈИ
БЛАНКО 240 X 12 1+3 500 У КУТИЈИ
500 прек.
2.280,00 РСД
2.736,00 РСД
239204
БЛАНКО 380 X 12 1+0 2000/КУТИЈИ
БЛАНКО 380 X 12 1+0 2000/КУТИЈИ
2000 прек.
1.900,00 РСД
2.280,00 РСД
239205
БЛАНКО 380 X 12 1+1 1000/KУТИЈИ
БЛАНКО 380 X 12 1+1 1000/KУТИЈИ
1000 прек.
2.460,00 РСД
2.952,00 РСД
239206
БЛАНКO 380 X 12 1+2 700 У KУТИЈИ
БЛАНКO 380 X 12 1+2 700 У KУТИЈИ
700 прек.
2.630,00 РСД
3.156,00 РСД
239207
БЛАНКO 380 X 12 1+3 500 У КУТИЈИ
БЛАНКO 380 X 12 1+3 500 У КУТИЈИ
500 прек.
2.630,00 РСД
3.156,00 РСД
239210
БЛАНКО 240 X 12/6 1+0
БЛАНКО 240 X 12/6 1+0
2000 прек.
1.395,00 РСД
1.674,00 РСД
239211
БЛАНКO 240 X 12/6 1+1
БЛАНКO 240 X 12/6 1+1
1000 прек.
1.900,00 РСД
2.280,00 РСД
239212
БЛАНКO 240 X 12/6 1+2
БЛАНКO 240 X 12/6 1+2
700 прек.
2.030,00 РСД
2.436,00 РСД
239213
БЛАНКО 240 X 12/6 (1+3) 500 У КУТИЈИ
БЛАНКО 240 X 12/6 (1+3) 500 У КУТИЈИ
500 прек.
2.030,00 РСД
2.436,00 РСД
239214
БЛАНКO 120X12/6 1+0
БЛАНКO 120X12/6 1+0
4.000 прек.
1.420,00 РСД
1.704,00 РСД
239215
БЛАНКO 120X12/6 1+1
БЛАНКO 120X12/6 1+1
2.000 прек.
1.890,00 РСД
2.268,00 РСД
239216
БЛАНКO 120X12/6 1+2
БЛАНКO 120X12/6 1+2
1.400 прек.
2.030,00 РСД
2.436,00 РСД
239217
БЛАНКO 240X12/4 1+1
БЛАНКO 240X12/4 1+1
1.000 прек.
1.940,00 РСД
2.328,00 РСД
239218
БЛАНКО 240X12/4 1+2
БЛАНКО 240X12/4 1+2
700 прек.
2.070,00 РСД
2.484,00 РСД
239219
БЛАНКО 240X12/4 1+0
БЛАНКО 240X12/4 1+0
2.000 прек.
1.420,00 РСД
1.704,00 РСД
239221
Бланко 240x12/6 - 1+1
Бланко 240x12/6 - 1+1
240 x 12/6
800 пр.
1.520,00 РСД
1.824,00 РСД
239222
Бланко 240x12/6 - 1+2
Бланко 240x12/6 - 1+2
240 x 12/6
600 пр.
1.740,00 РСД
2.090,00 РСД
239300
БЛАНКO 120 x 12"/4 1+0
БЛАНКO 120 x 12"/4 1+0
4.000 прек.
1.580,00 РСД
1.896,00 РСД
239310
БЛАНКO 120X12/4 1+1
БЛАНКO 120X12/4 1+1
2000 прек.
2.560,00 РСД
3.072,00 РСД
239320
БЛАНКO 120X12/4 1+2
БЛАНКO 120X12/4 1+2
1.400 прек.
2.225,00 РСД
2.670,00 РСД
239450
БЛАНКО 240X12 1+0 1800 ПР.
БЛАНКО 240X12 1+0 1800 ПР.
1800
1.750,00 РСД
2.100,00 РСД
239451
БЛАНКO 240X12 1+1 900 ПР.
БЛАНКO 240X12 1+1 900 ПР.
900
3.200,00 РСД
3.840,00 РСД
239460
БЛАНКО 240X12 1+0 1600 ПР.
БЛАНКО 240X12 1+0 1600 ПР.
1600
1.900,00 РСД
2.280,00 РСД
239461
БЛАНКO 240 X 12 1+1 800 ПР.
БЛАНКO 240 X 12 1+1 800 ПР.
800
2.450,00 РСД
2.940,00 РСД
239462
БЛАНКO 240X12 1+2 600 ПР.
БЛАНКO 240X12 1+2 600 ПР.
600
2.550,00 РСД
3.060,00 РСД
239463
БЛАНКO 240X12 1+3 400 ПР.
БЛАНКO 240X12 1+3 400 ПР.
400
1.650,00 РСД
1.980,00 РСД
Група 24
Банке и платни промет са иностранством
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
240203
НАЛОГ ЗА НАПЛАТУ - БАНКЕ
НАЛОГ ЗА НАПЛАТУ - БАНКЕ
235,00 РСД
282,00 РСД
240223
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ - БАНКЕ
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ - БАНКЕ
235,00 РСД
282,00 РСД
241222
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ
НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ
A/4
100 листа
235,00 РСД
282,00 РСД
241272
OПШТИ ДЕВИЗНИ НАЛОГ
OПШТИ ДЕВИЗНИ НАЛОГ
A/4
100 листа
235,00 РСД
282,00 РСД
Група 25
Царински обрасци
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
252052
ЈЦИ ИЗВОЗ 2020
ЈЦИ ИЗВОЗ 2020
А/4
5 листа/сет
15,00 РСД
18,00 РСД
252053
ЈЦИ БИС ИЗВОЗ 2020
ЈЦИ БИС ИЗВОЗ 2020
А/4
5 листа/сет
15,00 РСД
18,00 РСД
252062
ЈЦИ УВОЗ 2020
ЈЦИ УВОЗ 2020
A/4
5 листа/сет
15,00 РСД
18,00 РСД
252063
JЦИ БИС УВОЗ 2020
JЦИ БИС УВОЗ 2020
A/4
5 листа/сет
15,00 РСД
18,00 РСД
252072
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА-СД
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА-СД
A/4
3 листа/сет
11,00 РСД
13,00 РСД
252073
СПИСАК ПОШИЉКЕ
СПИСАК ПОШИЉКЕ
A/4
100 листа/блок
170,00 РСД
204,00 РСД
252074
ДЦВ 2020
ДЦВ 2020
A/4
4 листа/сет
13,26 РСД
15,00 РСД
252075
ДЦВ БИС 2020
ДЦВ БИС 2020
A/4
2 листа/сет
9,00 РСД
10,00 РСД
252076
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА СЕТ
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА СЕТ
11,00 РСД
13,00 РСД
252110
ЦМР МЕЂУНАР. ТОВАРНИ ЛИСТ
ЦМР МЕЂУНАР. ТОВАРНИ ЛИСТ
A/4
1+6
22,00 РСД
26,00 РСД
252122
КОНТРОЛНИК УВОЗА РОБЕ
КОНТРОЛНИК УВОЗА РОБЕ
130,00 РСД
156,00 РСД
252132
КОНТРОЛНИК ИЗВОЗА РОБЕ
КОНТРОЛНИК ИЗВОЗА РОБЕ
120,00 РСД
144,00 РСД
252140
EВИДЕНЦИЈА ЦАРИНСКЕ РОБЕ
EВИДЕНЦИЈА ЦАРИНСКЕ РОБЕ
A/4
50 листа
190,00 РСД
228,00 РСД
253052
ЈЦИ ИЗВОЗ ТАБУЛИР
ЈЦИ ИЗВОЗ ТАБУЛИР
4.790,00 РСД
5.748,00 РСД
253053
ЈЦИ ИЗВОЗ БИС ТАБУЛИР
ЈЦИ ИЗВОЗ БИС ТАБУЛИР
4.790,00 РСД
5.748,00 РСД
253062
ЈЦИ УВОЗ ТАБУЛИР
ЈЦИ УВОЗ ТАБУЛИР
4.850,00 РСД
5.820,00 РСД
253063
ЈЦИ УВОЗ БИС ТАБУЛИР
ЈЦИ УВОЗ БИС ТАБУЛИР
4.850,00 РСД
5.820,00 РСД
253064
JЦИ БИС УВОЗ ТАБУЛИР (1+3)
JЦИ БИС УВОЗ ТАБУЛИР (1+3)
2.661,00 РСД
3.193,00 РСД
253074
ДЦВ ТАБУЛИР
ДЦВ ТАБУЛИР
3.630,00 РСД
4.356,00 РСД
253076
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА - ТАБУЛИР
САЖЕТА ДЕКЛАРАЦИЈА - ТАБУЛИР
3.760,00 РСД
4.512,00 РСД
Група 26
Финансијски извештај и пратећи обрасци уз финансијски извештај
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
260142
БУ
БУ
А4
2 листа/сет
9,00 РСД
10,00 РСД
262431
ПК-3
ПК-3
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
265034
ПБН-1
ПБН-1
А/4
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
265044
ПК
ПК
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
265049
ПК-1
ПК-1
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
265054
СУ-2
СУ-2
A4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
265055
СУ-3
СУ-3
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
266130
ОНСЗ
ОНСЗ
A/4
3 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
266131
ОНСЗ-БГ
ОНСЗ-БГ
A/4
4 листа/сет
17,00 РСД
20,00 РСД
266141
ОНСЗ-И
ОНСЗ-И
A/4
3 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
266150
OНСЗ-П
OНСЗ-П
A/4
3 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
266160
OНСЗ-M
OНСЗ-M
A/4
3 листа
10,00 РСД
12,00 РСД
266370
ДК
ДК
A/4
2 стране
3,00 РСД
3,00 РСД
Група 28
Школске свеске и блокови
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
285100
МИЛИМЕТАРСКИ БЛОК
МИЛИМЕТАРСКИ БЛОК
А/4
25 листа
23,00 РСД
27,00 РСД
285110
МИЛИМЕТАРСКИ БЛОК
МИЛИМЕТАРСКИ БЛОК
A/3
25 листа
45,00 РСД
54,00 РСД
Група 29
Обрасци за грађевину, туризам и бродарство
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
290010
МАТИЧНА КЊИГА ЗА ДИЗАЛИЦУ
МАТИЧНА КЊИГА ЗА ДИЗАЛИЦУ
A/4
32 стране
230,00 РСД
276,00 РСД
290020
КОНТРОЛНА КЊИГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИЗАЛИЦА
КОНТРОЛНА КЊИГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИЗАЛИЦА
230,00 РСД
276,00 РСД
290040
ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
A/4
50 x 2 листа
215,00 РСД
258,00 РСД
290050
ГРАЂЕВИНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ
A/4
2 стране
5,00 РСД
6,00 РСД
290060
ГРАЂЕВИНСКА СИТУАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКА СИТУАЦИЈА
A/4
100 листа
105,00 РСД
126,00 РСД
290070
РАДНИ НАЛОГ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
РАДНИ НАЛОГ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
A/4
4 стране
7,00 РСД
8,00 РСД
290080
КЊИГА ИНСПЕКЦИЈЕ
КЊИГА ИНСПЕКЦИЈЕ
A/4
50 x 2
350,00 РСД
420,00 РСД
291073
БРОДАРСКА КЊИЖИЦА
БРОДАРСКА КЊИЖИЦА
11 x 15
68 страна
833,33 РСД
1.000,00 РСД
291074
ДОЗВОЛА ЗА УКРЦАВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА УКРЦАВАЊЕ
11 x 15
36 страна
833,33 РСД
1.000,00 РСД
291083
ПОМОРСКА КЊИЖИЦА
ПОМОРСКА КЊИЖИЦА
10.6 x 15
60 страна
1.000,00 РСД
1.200,00 РСД
291090
БРОДСКИ ДНЕВНИК
БРОДСКИ ДНЕВНИК
950,00 РСД
1.140,00 РСД
291091
ПОПИС ПОСАДЕ
ПОПИС ПОСАДЕ
750,00 РСД
900,00 РСД
291092
КЊИГА РАДА ЗА ТЕХНИЧКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКАТ
КЊИГА РАДА ЗА ТЕХНИЧКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКАТ
750,00 РСД
900,00 РСД
291093
ЗДРАВСТВЕНИ ДНЕВНИК
ЗДРАВСТВЕНИ ДНЕВНИК
750,00 РСД
900,00 РСД
291094
РАДИО ДНЕВНИК
РАДИО ДНЕВНИК
750,00 РСД
900,00 РСД
291095
КЊИГА О УЉИМА
КЊИГА О УЉИМА
583,33 РСД
699,00 РСД
291096
КЊИГА САНИТАРНЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
КЊИГА САНИТАРНЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
583,33 РСД
699,00 РСД
291097
ДНЕВНИК БРОДСКОГ СМЕЋА
ДНЕВНИК БРОДСКОГ СМЕЋА
583,33 РСД
699,00 РСД
293010
РАДНИ БЛОК A 4
РАДНИ БЛОК A 4
A/4
50 листа
120,00 РСД
144,00 РСД
293020
РАДНИ БЛОК A 5
РАДНИ БЛОК A 5
A/5
50 листа
100,00 РСД
120,00 РСД
293065
КАРТОН ЗА ЦЕНЕ
КАРТОН ЗА ЦЕНЕ
8 x 5
100 ком.
84,76 РСД
101,00 РСД
293100
УГОВОР О ЗАКУП. ПОСЛ. ПРОСТОРА
УГОВОР О ЗАКУП. ПОСЛ. ПРОСТОРА
A/4
2 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
293101
КЊИГА ГОСТИЈУ УГОСТИТЕЉ. ОБЈ. ЗА СМЕШТАЈ
КЊИГА ГОСТИЈУ УГОСТИТЕЉ. ОБЈ. ЗА СМЕШТАЈ
A/4
80 страна
250,00 РСД
300,00 РСД
293102
КЊИГА ГОСТИЈУ ТУРИС. ДОМ. ЗА СЕОСКИ ТУРИЗАМ
КЊИГА ГОСТИЈУ ТУРИС. ДОМ. ЗА СЕОСКИ ТУРИЗАМ
A/4
80 страна
250,00 РСД
300,00 РСД
293103
КЊИГА ГОСТИЈУ ЗА ОБЈЕКАТ ДОМ. РАДИНОСТИ
КЊИГА ГОСТИЈУ ЗА ОБЈЕКАТ ДОМ. РАДИНОСТИ
A/4
80 страна
250,00 РСД
300,00 РСД
293104
КЊИГА ГОСТИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ
КЊИГА ГОСТИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ
A/3
400 страна
1.200,00 РСД
1.440,00 РСД
293106
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОДАТИХ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА
КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОДАТИХ ТУРИСТИЧКИХ ПУТОВАЊА
A/4
80 страна
400,00 РСД
480,00 РСД
Група 30
Рачуноводство и пореске пријаве
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
300010
КЊИГА ПРИМЉЕНИХ РАЧУНА
КЊИГА ПРИМЉЕНИХ РАЧУНА
A/4
80 листа
500,00 РСД
600,00 РСД
300020
КЊИГА ИЗДАТИХ РАЧУНА
КЊИГА ИЗДАТИХ РАЧУНА
A/4
80 листа
500,00 РСД
600,00 РСД
300110
ПРИЗНАНИЦА
ПРИЗНАНИЦА
A/5
100 листа
145,80 РСД
174,00 РСД
300120
ПРИЗНАНИЦА ЗА ОТКУП ПОЉ.ПРОИЗВ.
ПРИЗНАНИЦА ЗА ОТКУП ПОЉ.ПРОИЗВ.
А/4
100 листа
147,00 РСД
176,00 РСД
300121
ИОС
ИОС
A/5
33 x 3 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
300151
ИЗВЕШТАЈ О КЊИЖЕЊУ
ИЗВЕШТАЈ О КЊИЖЕЊУ
A/5
100 листа
87,00 РСД
104,00 РСД
300180
КЊИГА УЛАЗНИХ ФАКТУРА
КЊИГА УЛАЗНИХ ФАКТУРА
A/4
80 листа
400,00 РСД
480,00 РСД
300190
КЊИГА ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА
КЊИГА ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА
A/4
80 листа
420,00 РСД
504,00 РСД
301401
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЧЕКОВА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЧЕКОВА
A/5
33 x 3
141,00 РСД
169,00 РСД
301403
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЧЕКОВА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЧЕКОВА
A/4
33 x 3
144,00 РСД
172,00 РСД
301404
ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА
A/5
100 листа
81,00 РСД
97,00 РСД
301670
ИЗЈАВА О КОМПЕНЗАЦИЈИ
ИЗЈАВА О КОМПЕНЗАЦИЈИ
A/4
3 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
301690
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ППП
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ППП
A/4
2 листа/сет
10,00 РСД
12,00 РСД
301862
ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА
ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА
A/4
100 листа
136,50 РСД
163,00 РСД
301942
ПРИЛОГ-1 УЗ ППИ-1
ПРИЛОГ-1 УЗ ППИ-1
A4 – 1/0
1 лист
10,00 РСД
12,00 РСД
301943
ПОД ПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ 1
ПОД ПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ 1
A4 – 1/0
1 лист
10,00 РСД
12,00 РСД
301944
ПРИЛОГ 2 УЗ ППИ-1
ПРИЛОГ 2 УЗ ППИ-1
A4 – 1/0
1 лист
10,00 РСД
12,00 РСД
301947
ППИ-4
ППИ-4
A3 - 1/1
4 стране
10,00 РСД
12,00 РСД
301948
ППИ4/1
ППИ4/1
10,00 РСД
12,00 РСД
301981
ППИ-2
ППИ-2
10,00 РСД
12,00 РСД
301982
ППИ-3
ППИ-3
10,00 РСД
12,00 РСД
301983
ППИ-1
ППИ-1
10,00 РСД
12,00 РСД
302000
ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИМЉЕНИМ РЕКЛАМАЦИЈАМА
ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИМЉЕНИМ РЕКЛАМАЦИЈАМА
А/4
420,00 РСД
504,00 РСД
302100
КЊИГА ЕДИ
КЊИГА ЕДИ
A/4
12л x 12к
200,00 РСД
240,00 РСД
302110
ФИСКАЛНИ РАЧУН
ФИСКАЛНИ РАЧУН
A/5
50 x 2
87,00 РСД
104,00 РСД
302120
ЕФРУ
ЕФРУ
A/4
16 страна
60,00 РСД
72,00 РСД
302130
НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ
НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ
A/5
50 x 2
87,00 РСД
104,00 РСД
302140
ФИСКАЛНИ РАЧУН
ФИСКАЛНИ РАЧУН
A/6
50 x 2
180,00 РСД
216,00 РСД
Група 32
Књига утисака
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
322125
КЊИГА УТИСАКА
КЊИГА УТИСАКА
780,00 РСД
936,00 РСД
Група 33
Остали обрасци
+
ШИФРА
НАЗИВ АРТИКЛА ЗА ФИСКАЛНИ ШТАМПАЧ
ПУН НАЗИВ АРТИКЛА
ФОРМАТ
ОБИМ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ЦЕНА СА ПДВ
333215
ПРОТОКОЛ БОЛЕСНИКА
ПРОТОКОЛ БОЛЕСНИКА
620,30 РСД
744,00 РСД
333216
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ РЕКЛАМАЦИЈЕ
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ РЕКЛАМАЦИЈЕ
80,00 РСД
96,00 РСД
333217
ОДЛУКА О РЕКЛАМАЦИЈИ
ОДЛУКА О РЕКЛАМАЦИЈИ
190,00 РСД
228,00 РСД
* ОБАВЕШТЕЊЕ: Износ цене артикла који будете одабрали приликом Е-КУПОВИНЕ, а која ће Вам се приказати у Вашој Е-КОРПИ у наредној фази куповине, представља његову малопродајну цену (са урачунатим ПДВ-ом). Остале податке о том артиклу, који се односе и на његову великопродајну цену (без урачунатог ПДВ-а), можете пронаћи у оквиру табеле која се налази на овој страници, а у којој су наведене све групе образаца и артикли које оне обухватају.

За конкретне услове куповине и остале неопходне информације, молимо Вас да се претходно обратите Продаји образаца у ЈП Службени гласник.

КОНТАКТ: Продаја образаца, ул. Лазаревачки друм 13–15,
тел.: +381 11 35 37 434, 35 37 448, 35 37 437, 35 37 424
факс: +381 11 35 37 426, е-mail: prodaja.obrasci@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС