28. Април 2016.

ОВДЕ можете пронаћи Одлуку о додели уговора.

---------------------------------------------------------------------------------------------

13. април 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-65-ОП-Д/16)

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Службени гласник“
Адреса наручиоца: Јована Ристића број 1, Београд – Савски Венац
Интернет страница наручиоца: www.slglasnik.com     
Врста поступка јавне набавке
: Отворени поступак јавне набавке
Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Тонери за штампаче и хартија за фотокопирање, обликован у две партије и то:

Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2016 — Службени гласник РС