Уколико сте заинтересовани за куповину више различитих издања на које можете остварити попуст, потребно је да се обратите Служби претплате (pretplata@slglasnik.com).
Правно-информациони систем Републике Србије
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Правно-информациони систем РС — годишња претплата (не укључује приступ прописима на енглеском језику)
39.600,00 РСД
Службени гласник РС
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС за 2022 — електронски облик — годишња претплата
28.600,00 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2022 — електронски облик — годишња претплата
19.250,00 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2022 — електронски облик — годишња претплата
11.000,00 РСД
Архива службених гласила
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Архива службених гласила — годишња претплата
11.000,00 РСД
Судска пракса
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Судска пракса — годишња претплата
12.100,00 РСД
Мишљења, модели, литература
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Мишљења, модели, литература — годишња претплата
11.000,00 РСД
Прописи на енглеском језику
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Прописи на енглеском језику — годишња претплата
99.000,00 РСД
Појединачни пропис — од 1 до 30 преводилачких страна
3.300,00 РСД
Појединачни пропис — од 31 до 60 преводилачких страна
4.400,00 РСД
Појединачни пропис — више од 60 преводилачких страна
5.500,00 РСД
Посебни програмски пакети
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Водич кроз пресуде Еврoпског суда за људска права — годишња претплата
5.500,00 РСД
 
КОНТАКТ
ПРЕТПЛАТА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 348, 30 60 372, 30 60 588, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com
ПРОДАЈА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 578, 30 60 580, e-mail: prodaja@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС