Правно-информациони систем Републике Србије
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Правно-информациони систем РС — полугодишња претплата - не укључује приступ прописима на енглеском језику (од 1. јула)
20.625,00 РСД
Службени гласник РС
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
13.750,00 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
9.625,00 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
Архива службених гласила
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Архива службених гласила — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
Судска пракса
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Судска пракса — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
Мишљења, модели, литература
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Мишљења, модели, литература — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
Прописи на енглеском језику
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Прописи на енглеском језику — годишња претплата
99.000,00 РСД
Појединачни пропис — од 1 до 30 преводилачких страна
1.650,00 РСД
Појединачни пропис — од 31 до 60 преводилачких страна
3.080,00 РСД
Појединачни пропис — више од 60 преводилачких страна
4.290,00 РСД
Посебни програмски пакети
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Водич кроз пресуде Еврoпског суда за људска права — полугодишња претплата (од 1. јула)
2.750,00 РСД
КОНТАКТ
ПРЕТПЛАТА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 348, 30 60 372, 30 60 319, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com
ПРОДАЈА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 578, 30 60 580, e-mail: prodaja@slglasnik.com
Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС