Накнаде за оглашавање

Р. бр. Врста документа Цена са ПДВ-ом
 1 Општи и појединачни акти органа и организација

405,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)                                                  
600,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)

 2. Јавни позиви, јавни конкурси, обавештења правних и физичких лица
405,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)

600,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)
 3. Судски оглас и упис у судски регистар
3.990,00 (уколико се текст достави у електронској форми)                  
 
6.018,00 (уколико се текст достави у штампаној форми)
 4. Огласи о јавној набавци на Порталу службених гласила и база прописа РС
405,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми) 

600,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)
 5. Путне исправе за које надлежни органи одлуче да се објаве у „Службеном гласнику РС”*
933,00 – по документу
 6. Службене легитимације – војна легитимација, полицијске службене значке, полицијске службене легитимације, службене легитимације БИА, адвокатске легитимације, бродарске, поморске и др.
405,00 – по документу
 7. Чек/ови
405,00 – по  документу
318,00 – за сваки наредни
 8. Меница/е
405,00 – по  документу
318,00 – за сваку наредну
 9. Документи осигуравајућих друштава – полисе, понуде за осигурање, зелене карте
405,00 – по документу
 10. Јавне исправе основних и средњих школа и високошколских установа
405,00 – по документу
 11. Печати и штамбиљи
3.873,00 – по документу
 12. Разно – међународна дозвола за транспорт, уверење о оспособљености за међународни превоз путника, уверење за управљање моторним чамцем, избегличка легитимација, легитимација расељеног лица, дозвола за ваздухопловство, такси дозволе, потврда о естетском прегледу возила, кровне ознаке града, сервисна књижица возила, инвалидска књижица за бесплатну (повлашћену) вожњу и др.
405,00 – по документу

  

* НАПОМЕНАНестанак (губитак) документа под редним бројем 5 пријављује се издаваоцу документа, који потом службеним путем документ оглашава неважећим.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2022 — Службени гласник РС