Накнаде за оглашавање

Р. бр. Врста документа Цена са ПДВ-ом
 1 Лична карта  *
798,00        
 2. Дипломатска лична карта и Службена лична карта издата од Министарства спољних послова 798,00
 3. Избегличка легитимација, Легитимација расељеног лица 346,50
 4. Радна књижица 346,50
 5. Војна књижица, Војна легитимација
346,50
 6. Бродарска књижица, Поморска књижица
346,50
 7. Службене пропуснице
346,50
 8. Инвалидска књижица за бесплатну (повлашћену) вожњу
346,50
 9. Легитимација регистрованог пољопривредног газдинства
346,50
 10. Школска сведочанства, ђачке књижице, индекси, дипломе, уверења о положеном стручном испиту
346,50
 11. Чекови, девизна или динарска штедна књижица
346,50
 12. Менице
346,50
 13. Полисе осигурања (животне и др.)
346,50
 14. Уверење о оспособљености за међународни превоз путника
346,50
 15. Сервисне књижице возила
346,50
 16. Такси дозволе. потврда о естетском прегледу возила, кровне ознаке града
346,50
 17. Уверење за управљање моторним чамцем, пловидбена дозвола
346,50

 18.

Дозволе за ваздухопловство

346,50
 19.

Међународне дозволе за транспорт

346,50
 20. Лична карта за странца  *
798,00       
 21. Судски оглас

3.828,00 (уколико се текст достави у електронској форми)

5.772,00 (уколико се текст достави у штампаној форми)

 22. Печати и штамбиљи
3.412,50
 23. Општи и појединачни акти, јавни конкурси, јавни позиви и обавештења правних и физичких лица

388,80 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми)

577,20 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)

 24. Огласи о јавној набавци на Порталу

390,00 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у електронској форми – Word формату)

577,20 (по куцаном реду текста, уколико се текст достави у штампаној форми)

* НАПОМЕНА: Нестанак (губитак) докумената под редним бројевима 1 и 20 пријављује се издаваоцу документа, који потом службеним путем документ оглашава неважећим.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС