Службени гласник РС
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС за 2016 — штампани облик
401,04 РСД
Службени гласник РС за 2016 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
18.073,61 РСД
Службени гласник РС за 2016 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
13.750,00 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2016 — штампани облик
2.887,50 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2016 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
17.378,47 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2016 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
9.625,00 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2016 — штампани облик
1.550,69 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2016 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
6.951,39 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2016 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
КОНТАКТ
ПРЕТПЛАТА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 319, 30 60 536, 30 60 588, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com
ПРОДАЈА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 578, 30 60 580, e-mail: prodaja@slglasnik.com
Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd сервис PlatiMo Комерцијалне банке
©2009 - 2016 — Службени гласник РС