Службени гласник РС
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС за 2018 — штампани облик
426,80 РСД
Службени гласник РС за 2018 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
19.250,00 РСД
Службени гласник РС за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
13.750,00 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2018 — штампани облик
3.076,70 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2018 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
18.507,50 РСД
Службени гласник РС — Међународни уговори за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
9.625,00 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник
+
НАЗИВ АРТИКЛА
ЦЕНА
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2018 — штампани облик
1.650,00 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2018 — штампани облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
7.397,50 РСД
Службени гласник РС — Просветни гласник за 2018 — електронски облик — полугодишња претплата (од 1. јула)
5.500,00 РСД
КОНТАКТ
ПРЕТПЛАТА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 348, 30 60 372, 30 60 319, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com
ПРОДАЈА: Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 578, 30 60 580, e-mail: prodaja@slglasnik.com
Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2018 — Службени гласник РС