БИБЛИОТЕКА КЊИЖЕВНЕ НАУКЕ

Библиотеку Књижевне науке чине колекције сврстане у оквиру Књижевне теорије и Књижевне историје. На тај начин Службени гласник попуњава огромну празнину у српском издаваштву новијег времена, која је настала после гашења фундаменталних библиотека српске културе као што су Књижевност и цивилизација, Сазвежђа, Књижевни погледи и многих других. Намера је да се објављују најзначајнија остварења светске књижевнотеоријске мисли – дела која припадају традицији а у много чему су битно одредила контекст модерне науке о књижевности, и остварења настала у новијем времену, и она која се намећу својом изузетном иновативношћу. Наравно, и оно што је модерно у српској науци о књижевности, а део је традиције, и оно што је новина чиниће ову библиотеку вишеструко занимљивом (то јест од најстаријих а значајних, па све до најновијих/најмлађих који стварају неку нову научну традицију).

Књижевне науке
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Гојко Тешић, Милка Зјачић Аврамовић, Маја Живковић, Петар В. Арбутина, Александар Гаталица / Ранији уредници: Наташа Марковић
Затвори
Колекција ЗНАК

ОСНИВАЧ И УРЕДНИК: Гојко Тешић


Знак је нова српска модерна књижевнотеоријска библиотека... Створена је с намером да надомести недостатак капиталних Нолитових библиотекa Књижевност и цивилизација (уредник Јован Христић) и Сазвежђа (уредник Милош Стамболић) и Просветине – Књижевни погледи. Поред појединачних ауторских остварења колекцију обогаћују тематске хрестоматије и антологије теоријске мисли од антике до данашњих дана, потом велики зборници о појединим темама модерне књижевне науке. Посебан сегмент овог пројекта чиниће колекција Словенска књижевна мисао у којој ће бити представљене све словенске културе. Знак ће обухватити неколико серија посвећених најзначајнијим методолошким концепцијама у словенском поетичком простору (руском формализму, чешком структурализму, руској семиотици, Њитранској школи књижевне комуникације итд.), али и остварењима у ширем европском/светском контексту.Колекција Знак постаће тако и антологија модерне словенске/европске књижевне мисли...

ЕРОТСКО У РОМАНИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
ЕРОТСКО У РОМАНИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Јелена Панић Мараш
прво издање, 2017, 13,5 х 20 цм, 417 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-2072-4
1.980,00 РСД
1.683,00 РСД

Дискурс о еротском посматра се, у овој студији, као сложени књижевни, филозофски и религијски феномен чијим изучавањем се открива однос према метафизичком, према стваралаштву, феномену љубави, нагону ка бесмртности, односу према телу, слици жене. Он се транспонује и на друге феномене који су у тешњој вези са појмом љубави, попут појмова супружинства (који је опет у вези са љубавништвом, а самим тим и са еротским), братства, синовства, сестринства итд. Ерос се, наводи Јелена Панић Мараш, доживљава не само у вези са чулним, већ и знатно шире, као стваралачко узбуђење, а на својим највишим ступњевима, он прераста у чисто метафизичко и религиозно стремљење ка идеалном, безличном и безобличном. Ауторка истиче доследност, чак оданост еротском у књижевном делу Милоша Црњанског. Биће да је оно једним делом инспирисано самим духом времена и авангардним тенденцијама које еротско пуноправно уписују у своје уметничке изразе, а с друге стране и самим Црњансковим проучавањем еротских садржаја светске литературе. Стога појам еротског служи ауторки да, пратећи његову трансформацију у контексту суматраистичке, авангардне и поставангардне фазе у Црњансковој прози, открије његову еволуцију, те се стога његово уобличавање прати од Маске, Прича о мушком, Дневника о Чарнојевићу, па све до Романа о Лондону. Шире гледано, својим изучавањем дискурса еротског у књижевности Милоша Црњанског ауторка је успела и више - да прецизно покаже и протумачи најдубља поетичка начела Црњансковог књижевног дела.

Петар Пијановић

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2023 — Службени гласник РС