Награда „Ђорђе Јовановић", која се додељује за најбољу књигу есеја и књижевне критике објављену између два Међународна сајма књига у Београду, додељена је Адријани Марчетић за дело О НОВОЈ КОМПАРАТИСТИЦИ у издању Гласника.

Реч је о њизи која нуди свеобухватан увид у веома разноврсну, историјски богату и теоријски сложену проблематику упоредног проучавања књижевности у свету. Овом студијом је обухваћена историја компаратистике као академске и као научне дисциплине, објашењени су најважнији компаратистички појмови, и приказане концепције најзначајнијих писаца и теоретичара који су се бавили овом проблематиком, од Гетеа и Веселовског, преко Велека и Ауербаха, до Франка Моретија и Паскал Казанове. У књизи се на приступачан начин разматрају и нека од најсложенијих методолошких питања која се не тичу искључиво упоредног проучавања књижевности, већ имају и општији теоријски значај.

Награда „Ђорђе Јовановић" поседује изузетно богату традицију и додељује је Библиотека „Ђорђе Јовановић" општине Стари град, од 1967. године.